Oveges program - MSZP KALOCSA

Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

Oveges program

 

Öveges program: 47.200.250.- Ft
ennyit fizet vissza Kalocsa

A híradásokban már 2 éve mindenki hallhatja az Öveges programmal kapcsolatos visszásságokat. Az EU erre hivatott szakmai szervezete lefolytatta vizsgálatait, és több pontban is szabálytalannak találta a projekt megvalósítását, lebonyolítását. Ezért, - miután az EU a magyar állammal számol el - nem fizette ki a teljes támogatási összeget. Csökkentette, ill. nem ismerte el azokat a tételeket, amelyek esetében szabálytalanságokat állapított meg. A kormányzat a problémát egyszerűen oldotta meg. A ki nem fizetett tételeket szétosztotta a kedvezményezett (és szabálytalanságon ért) önkormányzatok között. Tette ezt annak ellenére, hogy a projektekben érintett cégek, mint egy „felső sugallatra” jutottak szerephez az egyes településeken.
 
 
Néhány fontos kérdésre kerestem a választ az Öveges program közel 50 milliós „büntetése” kapcsán. Az egyik, hogy milyen szabálytalanságokat állapítottak meg a projekt ellenőrzése során, miért kapta Kalocsa a „büntetést”, és hogy miért a város önkormányzatának kell fizetni?
 
 
Szabálytalanság történt megállapítással zárult az a szabálytalansági vizsgálat, amelyet az Öveges program kapcsán folytatott le a Miniszterelnökség Ellenőrzési Főosztálya. Nemcsak Kalocsa, hanem még közel két tucat önkormányzat köteles a kapott támogatás egy részének visszafizetésére. Kalocsa esetén 5 szabálytalansági gyanúpontot vizsgáltak, és 3 pontban meg is állapították a szabálytalanság elkövetését. Jogkövetkezményként mindösszesen 47.200.250.- Ft összegű pénzügyi korrekció alkalmazása került elrendelésre, azaz ennyit fizet vissza Kalocsa.
 
 
Gondolom, kíváncsiak arra, miből áll össze ez a 47 millió:
 
1.            Szoftverfejlesztés - a megkötött vállalkozási szerződés 100%-ban visszafizetendő, 15.436.850.- Ft. A … Zrt. többszörösen értékesítette a szoftverfejlesztést, azaz ugyanazt vagy kis mértékben változtatott termékét többször is eladta, ill. szellemi termékét részleteiben más konstrukciók keretében is hasznosította, valamint más uniós projektekben is elszámoltatta. Kalocsa esetében a teljesítésigazolás kiállítása és a kifizetés teljesítése miatt kell a … Zrt-vel kötött szerződés teljes összegét visszafizetni.
 
 
2.            Megvalósíthatósági tanulmány - 10%-os pénzügyi korrekciója, 1.013.400.- Ft
 
Könyvvizsgálat szerződése - 10%-os pénzügyi korrekciója, 100.000.- Ft
 
Pedagógiai tanácsadás - 10%-os pénzügyi korrekciója, 650.000.- Ft
 
 
3.            Szaktanári segédlet és tanulói munkafüzet elkészítése - 100%-ban visszafizetendő, 30.000.000.- Ft, mert a szerzői jogi védelem alatt álló alkotáson nem biztosítható a kizárólagos felhasználási jog. A … Kft. szellemi termékét további 5 projekt esetében is kifejlesztett tananyagként értékesítette, és más uniós projekteknél is elszámoltatta. Kalocsa, mint kedvezményezett ezzel a kft-vel kötött szerződést, nem írta elő az uniós projektben meghatározott kritériumokat, és szerződésszegést követett el.
 
 
Ha részleteiben megvizsgáljuk a kalocsai 315 milliós programot, akkor az látszik, hogy a megvalósult fejlesztések, az építési munkák, a beszerzett berendezési tárgyak és eszközök összértéke valamivel kevesebb, mint a teljes bekerülési összeg fele, azaz kb. 150 millió Ft. A program célja az volt, hogy olyan színvonalú és használhatóságú laborok jöjjenek létre, amelyek képesek felkelteni az általános és középiskolás tanulók természettudományos érdeklődését, és segítik a magasabb szintű tudásuk megszerzését.
 
 
De az tapasztalható, hogy az elköltött pénz több mint fele foglaltságot nyilvántartó szoftverek, különféle munkafüzetek, elő- és közbenső tanulmányok elkészítésére, és egyéb a célokat csak „messziről” támogató dolgokra fordítódott. Ráadásul ezek a kiegészítő tanulmányok, szoftverek, munkafüzetek változatlan formában több településen is elszámolásra kerültek. Elgondolkodtató, hogy a hivatalbeli szabálytalanságokkal foglalkozó kormányzati szervek hogy „nem vették észre” ezeket a sokszor értelmetlen és kétes felhasználásokat? Ezeket az önkormányzatok nem tapasztalhatták meg, mert csak a saját projektjeik tartalmát ismerték. Ezért érezhető egy kissé cinikus magatartásnak, hogy a „joggal elvárható” uniós pénz visszavonását szinte büntetésként a kedvezményezett települési önkormányzatokra hárították.
 
                                                                                                                                                                            AG  

Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz