Kepviselo testuleti ulés 2017 augusztus 14 hetfo - MSZP KALOCSA

Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

Kepviselo testuleti ulés 2017 augusztus 14 hetfo

A Városházáról jelentjük:

 
Képviselő-testületi ülés 2017. augusztus 14. hétfő


 
 
Napirend előtt:
 
Simon Zoltán képviselő a Korona rádió Turmix című adásában elhangzottakat kifogásolja, melyben polgármesterünk azt nyilatkozta, hogy városunk nincs csődhelyzetben. Simon szerint a polgármester fő érve, hogy az ellenzéki – mármint fidesz – képviselők nem értenek a pénzügyekhez. Szerinte pedig épp a polgármester nem ért a pénzügyekhez, mert a pénzügyi kérdéseknél mindig átadja a szót a közgazdasági osztályvezetőnek. Folyamatosan egyre kevesebb pénz jut a gyerekekre, a KFC-re, a kultúrára. Ráadásul, szó szerint idézem: „lehülyézte az ellenzéki képviselőket”. Simon ezt arra értette, amikor a polgármester azt mondta a rádiós interjúban, hogy: „hülyeségeket beszélnek a képviselők”. Simon bocsánatkérésre szólítja fel a polgármester, aki válaszában megtagadja a bocsánatkérést, és megerősíti azt a kijelentését, hogy egyes képviselők nem értenek a pénzügyekhez.
 
 
Napirendek:
 
 
1. „Óvodafejlesztés Kalocsán” című pályázat benyújtása – 170/2017 sz. határozat módosítása
 
 
2017. március 22-én döntött a képviselő-testület egy 150 fős új óvoda pályázatáról, mely az Ifjúsági Ház udvarán épülne. Több helyszín is szóba került, így a Csokonai óvoda bővítése, két Kertvárosi terület, a Bölcsőde melletti tér és az Eperföldi Sportiskola mögötti ingatlan is. A képviselők hosszas vita után beleegyeztek az Ifjúsági Ház helyszínbe, mivel a fent említett helyek egyike sem alkalmas 150 fős épület megépítésére. A 150 fős óvoda azért lett volna elsődleges, hogy kiváltásra kerülhessen a Kunszt utcai és az Újvárosi óvoda.
 
 
Az óvoda 1200 m²-es alapterületen, az Ifjúsági Ház - kiegészítő funkciók miatti (tornaterem, könyvtár, karbantartó helyiségek) – bevonásával, 400 milliós támogatásból került volna megépítésre. A tervező átnézte az új óvoda 2016 márciusában elkészült műszaki kalkulációját, és megállapította, hogy 400 millióból nem, de 530 millióból meg lehet építeni az óvodát. Az áremelkedés indokaként a minimálbér és a garantált bérminimum, az építőanyagok jelentős mértékű emelkedése, az építőipari megrendelések felfutása és a munkaerőhiány szerepelt.
 
 
Önkormányzatunknak azonban nincs plusz 130 milliója a támogatás kiegészítésére. A hitelfelvétel kockázatos, és biztonsággal nem állítható, hogy valahonnan kiegészítő támogatást szerzünk. Az egyetlen lehetőség az, hogy ütemezzük az óvoda építését. Ez azt jelenti, hogy most 75 fős óvodát építtetünk, és amennyiben a későbbiekben lesz plusz forrás, tovább bővíthető az épület.
 
 
Két kérdéssel indul a napirend tárgyalása. Simon Zoltán képviselő elsőként azt kérdezi, hogy a GMB (Gazdaságfejlesztési és Munkahely-teremtési bizottság) tárgyalta-e az óvodafejlesztést, ill. mi a véleménye a bizottságnak az áremelkedésről. A bizottság elnöke Lakatos János röviden azt válaszolja, hogy a bizottság nem tárgyalta az előterjesztést.
 
 
Kiss Erzsébet Fejlesztési csoportvezetőt kéri fel a polgármester Simon kérdésének megválaszolására. A csoportvezető elmondja, hogy az áremelkedéseknek fő oka a minimálbér és a garantált bérminimum, valamint az építőanyagok jelentős mértékű emelkedése. Nem lehet ugyanazon egységárakkal számolni. Bár tavasszal úgy látszott, hogy beleférhetünk a 400 milliós keretbe, ez mára már nem igaz. Szerinte 40-70%-os drágulás is lehet ez évben. Példaként említi egy másik település hasonló projektjét, ahol a tervezett 600 millió helyett most 900 millióval számolnak.
 
 
Simon második kérdése a KalocsaKOM pénzére utal, azaz hogy mennyi van még a KalocsaKOM eladási árából, ugyanis azért adtuk el a kft-t, hogy a befolyó összeget fejlesztésekre fordítsuk. A polgármester szerint az eladási árból még 100 millió forint megvan.
 
 
Angeli Gabriella:
 
„Roppant csalódott vagyok polgármester úr. Hosszú hónapokon keresztül tárgyaltunk arról, hogy hol lenne a legideálisabb helye az új óvodának. Szóba került többek között a Kertváros és a Bölcsőde melletti tér is. Azzal „söpörtük le az asztalról” e 2 helyszínt, hogy nem fér el a 150 fős óvoda, csak 75-80 fő. Ezért kénytelenek voltunk a pályázat beadása érdekében beleegyezni az Ifjúsági Ház helyszínbe, ami véleményem szerint a legrosszabb, amit választhattunk. Ha tudtuk volna, hogy 75 fős óvodát építtetünk, akkor más helyszínt kellett volna választani. Kicsit furának érzem a magyarázatokat is, hiszen a minimálbér és a garantált bérminimum emelkedését már év elején tudtuk, ill. az is ismert volt, hogy az építőanyagok árai emelkedni fognak, ill. a munkaerőhiánnyal is számolni kellett. Természetesen megszavazom a mostani határozati javaslatot, de annak sem örülök, hogy 1 nappal a pályázat beadása előtt kerül elénk ilyen fontos döntés.”
 
 
Simon Zoltán:
 
A képviselők nem most hallanak először az áremelkedésekről, de a városvezetés mindig az utolsó pillanatban dönt, és mindig másban keresi a hibát. Mint a CSOK-ban, a minimálbér-emelésben, a gazdaság fejlődésében. Szerinte a polgármester késésben van. Ráadásul a jelenlegi helyszín melletti ingatlanvásárlás is indokolatlan volt, ha nem lesz meg a 150 fős óvoda. (Egy előző testületi ülésen Bolvári Ferdinánd képviselő javaslatára döntöttek a képviselők arról, hogy az önkormányzat megvásárolja egy ingatlan 50%-át azzal a céllal, hogy az Ifjúsági Ház udvarán elférjen a tervezett 150 fős óvoda.)
 
 
Kiskőrös is pályázott óvodafejlesztésre. Simon szerint a város – velünk ellentétben – mindent jól csinál, 940 milliót fog költeni az óvodákra, bár hitelt vesznek fel, de arra már megkapták az állam hozzájárulását.
 
 
Polgármester válaszában azt mondja, hogy érdekes módon a TOP pályázatok elbírálásánál Solt, Dunapataj és Kiskőrös az első vonalba került, míg Kalocsa csak a harmadik körbe. „Egy TOP-os pályázat sincs eldöntve!”
 
 
Simon módosító indítványt javasol, melynek lényege, hogy maradjon a 150 fős óvoda és vagy a KalocsaKOM árából pótoljuk a hiányzó összeget, vagy vegyünk fel hitelt.
 
 
Polgármester nem javasolja egyik variációt sem, hiszen a KalocsaKOM ára már be lett építve a költségvetésbe, és a hitel felvételének több akadálya is lenne.
 
 
Bolvári Ferdinánd:
 
A képviselőt meglepte, hogy nem lesz 150 fős az új óvoda. Szerinte jó lett volna tárgyalni e témában, de az utolsó napon vagyunk. Szóval, mindenképpen pályázni kell az óvodafejlesztésre.
 
 
Molnár Gábor Közgazdasági osztályvezető:
 
Hol a KalocsaKOM pénze? témában válaszol a polgármester kérésére. Tájékoztatása szerint a KalocsaKOM eladásából származó összeg már a 2015-ös költségvetésbe be lett építve, a testület pedig döntött arról, mire költi. 2015. és 2016. években költségvetési maradványként szerepelt az összeg egy része, 2017-ben is le lett kötve a megmaradt 170 millió forint. A hitel felvételét ő sem javasolja, mert egy hitelfelvétel hónapokig tartana és a kormány engedélye is kellene hozzá. Ha nem kapjuk meg a hitelt, már nem dönthet úgy a testület, hogy mégis a 75 fős óvodát építtessék meg.
 
 
Filvig Géza:
 
Bolvárival ellentétben már mindenre fel van készülve, a hibás döntésekre is. A polgármester azonban nem volt felkészülve a város vezetésére. Sajnálja, hogy a polgármester mögött nincs szakmai háttér, nincs meg az a szakmai támogatás, amit a kampányban ígért. Hibás döntés volt – Bolvári képviselő javaslatára – egy romos ház fele tulajdonrészét megvenni, és nem érti, miért hozzuk magunkat ilyen helyzetbe. Jobb lenne, ha a polgármester beismerné: „Próbálkozunk, dolgozunk, de most hibáztunk!”
 
 
Simon Zoltán:
 
A polgármester úgy győzte meg a testületet a KalocsaKOM eladásának fontosságáról, hogy azt ígérte, fejlesztésekre fogja költeni a város a befolyt összeget. Mármost semmi nem lett fejlesztve.
 
 
A polgármester kérdést intéz Molnár Gábor közgazdasági osztályvezetőhöz, hogy a kft-ék feltőkésítése felhalmozásnak minősül-e. Molnár válaszában megerősíti, hogy nincs szó felhalmozásról, inkább támogatásnak minősül.
 
 
A képviselő-testület nem fogadja el Simon képviselő módosítóját, az eredeti határozati javaslatot azonban igen. Így Kalocsa Város Önkormányzata 75 fős új óvodára pályázik, mely - nyertes pályázat esetén - az Ifjúsági Ház udvarán kerül megépítésre.
 
 
2. Amerikai angol anyanyelvi tanár lakásügye
 
 
A képviselő-testület 2016 decemberében döntött arról, hogy támogatja a Belvárosi tagiskolába érkező angol anyanyelvű tanár foglalkoztatását és gondoskodik elhelyezéséről. Több önkormányzati bérlakás is szóba került, döntés azonban nem született arról, mely lakás lenne a leendő tanárnak megfelelő. Sajnálatos módon bérlakásaink nincsenek azonnal beköltözhető állapotban, a felújítások pedig több százezer forintba is kerülhetnek.
 
 
Miután a lakótelepen lévő lakások egyike sem alkalmas a beköltözésre, néhányan úgy gondolták, hogy a Művelődési ház emeletén található egykori bérlakást kellene felújíttatni. Ebbe a helyiségbe azonban a Dunatáj Fotókör költözött. A klubszobát akkor alakították ki, amikor a Kulturális Központ és Könyvtár vette át az épületet.
 
 
Szóval két lehetőség közül választhattak a döntéshozók: vagy költözik a fotókör és felújítják a lakást, vagy más bérlakást keresnek az angol tanárnak. Mindkét variáció több százezer forintba kerül, azaz pénzügyileg mindegy, melyik megoldás mellett döntöttek. Az idő azonban sürgetett, és a fotókör tagjai sem örültek, hogy költözniük kell, ráadásul azt sem lehetett tudni, hova költözhetnek.
 
 
A KOSZ bizottság (Kulturális, Oktatási és Szociális Bizottság) elnöke azt javasolta, hogy az angol tanárnak béreljenek egy magántulajdonban lévő lakást a Szent István király úton, melynek bérleti díja havi bruttó 75.000.- Ft.  A bérleti díjat pedig a KOSZ bizottság keretéből fizessék, mely 10 hónapra számolva 750.000.-Ft.
 
 
Bolvári Ferdinánd:
 
Nem látja az előterjesztésben azt a kitételt, melyről a magánlakás tulajdonosával megegyeztek, mármint hogy a rezsiszámlák függvényében még ez évben visszatérnek a jövő évi bérleti díjra. Kiss Csaba jegyző válaszában kifejti, hogy a kitétel szerződési feltétel lesz, és a felülvizsgálat eredménye a jövő évi költségvetésben módosítható.
 
 
Simon Zoltán:
 
Hosszadalmas, zűrzavaros ügynek tekinti ezt a lakáskérdést. Emlékeztet arra, hogy a polgármester aláírt egy döntést, mely most borul. (Simon képviselő itt arra a 2016. decemberi képviselő-testületi határozatra utal, melyben döntött a testület arról, hogy önkormányzati bérlakást fog az angol tanárnak biztosítani.) Szerinte valakinek a személyes közbenjárására változtatta meg a polgármester a döntését. A bérleti díjat pedig nem a bizottság keretéből kellene fizetni. A bizottság ezzel a döntéssel átvállal a várostól egy tetemes összeget, melyet a jövő évi költségvetésben kompenzálni kellene, azaz a város fizesse vissza a bizottságnak a 750.000.- Ft-ot.
 
 
Katus Attila:
 
Az önkormányzati bérlakásokat kellene felújítani, ahelyett, hogy magánlakást bérlünk.
 
 
Filvig Géza:
 
Kérdése arra utal, hogy miért bérlünk magánlakást, miért nem a felújítás mellett döntünk? A polgármester szerint a kívánalmak miatt kell bérelni, és vegye mindenki figyelembe, hogy a város most állami feladatot vállal át.
 
 
A képviselő-testület elfogadja azt a határozati javaslatot, melyben a 2017/18-as tanévre 75.000.-Ft/hó összegig vállalja a Belvárosi Általános Iskolában foglalkoztatott angol anyanyelvű tanár lakhatási költségét.
 
                                                                                                                     
AG
 
 

Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz