Képviselő-testületi ülés 2017. június 29. csütörtök - MSZP KALOCSA

Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

Képviselő-testületi ülés 2017. június 29. csütörtök

A Városházáról jelentjük:

Képviselő-testületi ülés 2017. június 29. csütörtök
 
Napirend előtt:

Török Ferenc képviselő a sertéstelep átható szagát vetette fel, remélve, hogy van önkormányzatunknak olyan kapcsolata Foktő önkormányzatával, hogy végre megoldás szülessen a problémás helyzetre, ne legyen annyi a magyarázat, hogy „annyi mindent tettünk”. Egyben javasolta alpolgármester asszonynak, hogy a közösségi oldalakon a választópolgárokkal ne úgy beszéljen, mint ahogy azt a sertéstelep kapcsán tette.

Polgármester úr válaszában jelezte, hogy egy éve már tárgyalt Foktő polgármesterével az ügyről. A hatósági tájékoztatás szerint a sertésteleppel minden rendben van, de újra fel fogja venni a kapcsolatot a szomszédos település vezetőjével.

Angeli Gabriella egyes kalocsai munkahelyek megszűnéséről beszélt azzal kapcsolatban, hogy a KLIK megszünteti a Bajai Tankerület kalocsai irodáját.
 
 
Szabó Balázs képviselő arról tájékoztatta a testületet, hogy a Petőfi Sándor utcai illegálisan lerakott szemetet felgyújtották. Kérdésként fogalmazta meg, hogy a térfigyelő kamera rögzítette-e az esetet, ill. hogy a kamera kihelyezése óta volt-e feljelentés, mert a kamera elhelyezése óta megnégyszereződött a szemét mennyisége.
 
 
Boromisza Viktor osztályvezető válaszában úgy fogalmazott, hogy nincs tudomásuk a szemét felgyújtásáról, de egyeztet a közterület-felügyelőkkel az esetről.
 
Napirendek:
 
1. Víziközmű agglomerációk együttműködési megállapodása
 
Kalocsa Város Önkormányzata együttműködési megállapodást köt az ivóvíz vízi közművel ellátott 17 településsel és a szennyvíz vízi közművel ellátott 10 településsel. Mindkét együttműködési megállapodásban vállalja a Tagok képviseletét oly módon, hogy a képviseleti feladatok költségeit a Tagok szavazati arányuknak megfelelően finanszírozzák.
 
A megállapodások határozott időre - 2017. december 31-ig - szólnak. A Tagok a 2018-as év vonatkozásában még ez év november végéig visszatérnek a képviselő személyére és a képviseleti díjazásra.
 
2. Döntés az elektromos töltőállomás telepítése Kalocsa Város területén elnevezésű pályázat megvalósításáról
 
2017. május 18-án érkezett a támogató döntés, hogy önkormányzatunk sikeresen pályázott, és nyert a Nemzetgazdasági Minisztérium által támogatott „Jedlik Ányos Terv” Elektromos töltőállomás alprogramban. Egy darab „A” típusú (2X22 kW) töltőállomás kerülhetett volna megvalósításra a Bátyai úti parkolóban, a volt Opel Szalon előtt, közel 1,6 millió forint önerő biztosításával.
 
A képviselő-testületi ülésen a képviselők úgy határoztak, hogy elállnak a pályázat megvalósításától, és lemondanak a megítélt támogatási összegről.
 
Az előterjesztésben felsorolt indokok, melyek a sikeres pályázattól elállás mellett szóltak, a következők:
 
- Elektromos villámtöltő-hálózat kiépítését tervezi a kelet-közép-európai régióban a Mol-csoport, és a támogatási kérelmet az 1,7 milliárd forint értékű projekthez már be is nyújtották. 150 km sűrűségű, univerzális elektromos villámtöltő-hálózat kialakítását tervezik az európai tranzitútvonalak mentén, a Mol-csoporthoz tartozó töltőállomásokon.
- A kormány várakozása szerint a gyorsforgalmi utak mentén 80 km-enként villám-, azaz gyorstöltőállomások kiépítés fog a 2017-es évben megvalósulni.

 
- Kalocsa nem a villámtöltőre nyújtott be pályázatot, hanem a több órás töltési idejű állomásra, mely nem lett volna versenyképes a gyorstöltőkkel. A megpályázott „A” típusú töltőállomás teljesítményben, töltési időben lényegesen elmarad egy villámtöltőtől.

- Benzinkutak, áruházláncok, nagyobb szolgáltatási létesítmények közelében várható az elektromos töltőállomások magasabb kihasználtsága, a Bátyai úti helyszínen nincsenek szolgáltatási egységek, így „az elektromosan tankoló” valószínűleg más helyszínt választana.
 
- Az önkormányzatnak a közel 1,6 milliós önerőn felül évi kb. 200 ezer forint üzemeltetési költséggel is számolnia kellene.
 
3. „Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Kalocsán” című pályázat benyújtása
 
2017. július 14. határidővel nyújt be pályázatot önkormányzatunk 202 millió forintos támogatási összegre. Célunk, hogy az elérhető szociális szolgáltatások egyetlen épületben - a Malom u. 3. szám alatt – váljanak elérhetővé, megfelelő infrastrukturális körülmények között. A fejlesztés eredményeként a megújuló épületben kaphatnak helyet a szociális alapszolgáltatások, úgymint az étkezés, a házi segítségnyújtás, az idősek klubja, a család és gyermekjóléti központ, valamint a család és gyermekjóléti szolgálat.
4. A Kalocsa, Negyveni u. 22. szám, 2109/2. hrsz-ú ingatlanon meglévő – részben önkormányzati tulajdonú – balesetveszélyes állapotú lakóház bontási munkáinak elvégzése – zárt ülés
 
A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kalocsai Járási Hivatala határozatot bocsátott ki a Negyveni u. 22. alatti ingatlan balesetveszélyes állapotának megszüntetésére. A képviselő-testület úgy határozott, hogy a lakóépület balesetveszélyes részének bontási munkálataival a Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Kft-ét bízza meg, az elvégzendő feladat bruttó 1.583.436.- Ft összegét az önkormányzat finanszírozza. A képviselők egyúttal felhatalmazták a polgármestert, hogy kezdjen tárgyalásokat az ingatlan teljes tulajdonjogának megszerzésére.
5. EFOP-1.2.9-17 c. pályázat
 
A Kalocsa Kulturális Központ és Könyvtár pályázatot nyújtott be a „Nők a családban és a munkahelyen” címmel az Emberi Erőforrások Minisztériumához. A pályázatot csak konzorciumban lehetett benyújtani, a konzorciumi partnerek az Együtt Európáért Alapítvány és a Magyar Női Unió. Az elnyerhető támogatás összege közel 200 millió, Kalocsa része ebből 52%, ha a pályázat nyer.
6. Tájékoztató pályázat benyújtásáról
 
A Kalocsai Kulturális Központ és Könyvtár pályázatot nyújtott be a XXVIII. Kalocsai Paprikafesztivál megvalósítására a Nemzeti Kulturális Alaphoz. 3,5 millió forintot szeretnének nyerni a programsorozatra.
7. Éves összesített közbeszerzési terv módosítása
 
Támogató elbírálásban részesült a Magyar Kajak-Kenu Szövetséggel konzorciumban benyújtott „A Felső- és Alsó-Duna vízi turizmusának komplex fejlesztése” című pályázat. A támogatási szerződés előreláthatóan 2017. július 1-én lép hatályba, így a 2017. évi összesített közbeszerzési tervben szerepeltetni kell.
8. Városi kitüntető díjak adományozása – zárt ülés
 
A képviselő-testület zárt ülés keretében döntött a 2017. év augusztusában adományozandó kitüntető díjakról. A díjazottak neve a nyílt ülés végén felolvasásra került, de polgármester úr kérése szerint nem tájékoztathatja a sajtó a lakosságot addig, amíg a díjazottakat nem értesítik. A díjazottak nevére így a későbbiekben, körülbelül egy hét múlva visszatérünk.
Egyebek:
Angeli Gabriella a Szentháromságtéren lévő szobrok áthelyezési terveiről kérdezett lakossági kérés alapján.
 
„Lakossági kérdésként merült fel, hogy az érsekség változtatásokat eszközölne a Szentháromság téren, azaz szobrokat kíván áthelyezni és parkolókat kíván építtetni. Az engem felkereső kalocsai lakost arról tájékoztathattam, hogy a Kalocsa-Kecskeméti Érseki Hivatal kezdeményezte három műalkotás áttervezését: a Szentháromság-oszlopot, a Szent István szobrot és a Háborús emlékművet, melyek Kalocsa Város Önkormányzata tulajdonát képezik. A képviselő-testületi döntés e három műalkotás esetében 2016. február 25-én meg is született.
Ez alapján
- a Szentháromság téren az új Szentháromság-oszlop a Főszékesegyház előtti tér súlypontjában kerülne elhelyezésre. A jelenlegi oszlop, annak állagmegóvása végett áthelyezésére kerülne az Érseki Múzeum területére.
- a téren álló Szent István szobor a feltárt Szent István kori székesegyház tengelyében fog állni.
- a Háborús emlékmű a tervezett áthelyezéssel az Asztrik tér irányába fordul, a székesegyház északi oldalhomlokzatával a háttérben.
- a téren található Liszt Ferenc szobor helyzete változatlan marad.
 
Kérdésem:
 
- van-e ehhez a döntéshez képest változtatási terv a Szentháromság téren lévő szobrok helyét illetően?
- épül-e parkoló a tér bármely részén?
- megkereste-e a Kalocsa-Kecskeméti Érseki Hivatal önkormányzatunkat bármely változtatási kérelemmel?
- megkérhetnénk-e Boromisza Viktor osztályvezető urat, hogy egy hivatalos levélben keresse meg az Érseki Hivatalt, és kérdezzen rá az esetleges változtatási tervekre?”
 
Polgármesteri tájékoztató
 
Polgármester úr az olaszországi Altino városában tett látogatásáról számolt be. Altino városa testvérvárosi kapcsolatot kíván Kalocsával kialakítani.
 
                                                                                                                                 AG
 
   

__________________________________________________________________________


__________________________________________________________________________________

Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz