Képviselő-testületi ülés 2017. június 19. hétfő - MSZP KALOCSA

Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

Képviselő-testületi ülés 2017. június 19. hétfő

A Városházáról jelentjük:

 
Képviselő-testületi ülés 2017. június 19. hétfő


 
 
Napirend:
 
1. A Méhecskék Sport Egyesület TAO támogatásból megvalósítandó sportfejlesztési beruházás jóváhagyása
 
 
A Hunyadi pálya mellett tervezett műfüves pálya létrehozására pályázott a Méhecskék Sport Egyesület. A pályázat első ütemében a leendő műfüves pálya területrendezése szerepel, melyet a sportegyesület megnyert. A második ütemben épülne meg a műfüves pálya, mely pályázatot az egyesület áprilisban beadott. Amennyiben a pályázat nem nyer, a Méhecskék élő füves pályát kívánnak kialakítani a Hunyadi pálya mellett.
 
 
Hosszú vita és tárgyalássorozat előzte meg a június 19-én a testület elé kerülő döntést. A vitás helyzetet az idézte elő, hogy a leendő műfüves pálya egy része a Selyemerdő parkban épülne meg, elfoglalva a park háromnegyed részét, és a környéken lakók petíciókkal tiltakoztak a beruházás ellen. A körzet képviselője által kezdeményezett lakossági fórumokon a környék lakói elmondták a műfüves pálya megépítésével kapcsolatos aggályaikat, és ragaszkodtak egynéhány kérésük teljesítéséhez.
 
 
A képviselő-testületi ülésen Angeli Gabriella kérdéseket tett fel az előterjesztésben szereplő beruházással kapcsolatban:
 
 
- Elsőként azt kívánta megtudni, hogy a Selyemerdő park környékén lakók a hosszas egyeztetések záró momentumaként beleegyeztek-e a képviselőknek kiküldött vázrajz szerinti területrendezésbe. A körzet képviselőjét megszólítva kérdezett rá az eddigi vitás helyzet megoldására, aki megerősítette, hogy rendeződni látszik a helyzet, a lakók kívánságait figyelembe vették.
 
 
- A Méhecskék SE vállalta, hogy a parkban esetlegesen kivágásra kerülő fák helyére újakat ültet. A fákra vonatkozó kérdés lényege az volt, hogy a pályázatban szerepel-e forrás a fák pótlására, ill. milyen forrásból kívánja az egyesület megoldani az új fák ültetését. Az egyesület vezetője elmondta, hogy a pályázatban nem szerepel forrás a fák pótlására, de az egyesületbe járó gyerekek szülei vállalják a faültetést.
 
 
- A következő kérdés a játszótérfejlesztésre vonatkozott. A Méhecskék vállalták, hogy a lakók kérésének megfelelően pályázati forrást keresnek egy játszótér kialakítására. A kérdésben felmerült, hogy jelenleg nem ismeretes pályázat játszóterek kialakítására, ill. az engedélyeztetések is több százezer forintba kerülnek, és esetleges szponzorok felkutatása lehetséges-e az egyesület részéről. Az egyesület vezetője arról tájékoztatta a testület tagjait, hogy keresik a pályázati lehetőségeket, de semmi konkrétumot nem tud erre vonatkozóan mondani.
 
 
A képviselő-testület végül egyhangú szavazással biztosította a Méhecskék Sport Egyesület pályázatának megvalósítását a mellékelt vázrajz szerint, kiegészítve az alábbi feltételekkel:
 
-       a Komló sori lakókkal egyeztetve a Komló sori kerítés áthelyezésre kerül, korlátozzák a Komló soron a parkolást, az ott lakók azonban felmentést kapnak
 
-       a Méhecskék SE vállalta, hogy a mérkőzésekre indulást, ami a Mócsy utcában sokszor forgalmi gondokat okozott, átszervezi
 
-       a kivágásra kerülő fák helyére őshonos, táj azonos fákat ültetnek
 
-       folyamatosan nyomom követik a pályázati lehetőségeket a park és egy esetleges EU komfort játszótér fejlesztése tárgyában
 
-       az edzések idején a mostani öltözők előtt kialakított parkoló területére terelik át a szülői parkolást
 
-       az egyesület vezetése folyamatosan készen áll a lakosokkal való kommunikációra, ezért az öltöző bejáratánál egy javaslatládát helyeznek el, így a lakók javaslataikat és panaszaikat eljuttathatják az illetéseknek
 
-       a pálya nyitvatartási idejében az edzések időpontját figyelembe véve a város lakossága térítésmentesen használhatja a pályát
 
 
2. Egyebek
 
 
E napirendnél Bolvári Ferdinánd képviselő felvetette, hogy a Kulturális, Oktatási és Szociális bizottság tudomására jutott, hogy az Érsekkertben a dombon Kalocsa város címerét kívánják virágokból kialakíttatni, elvéve így a gyerekek és fiatalok lehetőségét arra, hogy a dombra leüljenek, ill. télen szánkózzanak. A bizottság nevében kérte, hogy a városunkat érintő átalakításokat a képviselő-testület, vagy legalább a bizottságok vitassák meg. Ne legyenek olyan esztétikai döntések, szobor áthelyezések, emléktábla elhelyezések stb., amelyekről a képviselők nem tudnak, és előzőleg nem is tájékoztatják őket.
 
 
Simon Zoltán képviselő beszámolt arról, hogy az Eperföldi Általános Iskola 2017. szeptember 1-től sportiskola lett. A 2013-as kezdeményezés eredményeképpen elfogadta a Klikk a sportiskolai besorolást, mely az alsó tagozaton plusz 2, a felső tagozaton plusz 4 testnevelés órát, ill. edzést jelent.
 
 
Polgármesteri tájékoztató
 
 
Polgármester úr meghívott minden képviselőt egy informális testületi ülésre, melyen a tervezett építményadó emeléséről, egy új adónem bevezetéséről és a Kalocsa Menza Kft további sorsáról tárgyalnak és egyeztethetnek a képviselők. A megbeszélés június 22. csütörtökön lesz a 33-as tárgyalóban.
 
                                                                                                                                               AG
    

__________________________________________________________________________


__________________________________________________________________________________

Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz